Písemné práce

16.9.2016 5.M
30.9.2016 5.M
14.10.2016 5.M
21.10.2016 5.M
8.11.2016 5.M
25.11.2016 5.M
13.12.2016 5.M
6.1.2017 5.M
16.1.2017 5.M
----------
27.1.2017 5.M
13.2.2017 5.M
3.3.2017 5.M
20.3.2017 5.M
24.3.2017 5.M
11.4.2017 5.M
5.5.2017 5.M
19.5.2017 5.M
9.6.2017 5.M


Příklady na procvičení:
Soustavy lineárních rovnic - matice
Výpočet determinantu, Cramerovo pravidlo


Povinná literatura:
Matematika pro gymnázia, Základní poznatky z matematiky, Ivan Bušek, Emil Calda Matematika pro gymnázia, Rovnice a nerovnice, Jura Charvát, Jaroslav Zhouf, Leo Boček Matematika pro gymnázia, Planimetrie, Eva Pomykalová Matematika pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko Matematika pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko Matematika pro gymnázia, Stereometrie, Eva Pomykalová Matematika pro gymnázia, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Emil Calda, Václav Dupač Matematika pro gymnázia, Analytická geometrie, Milan Kočandrle, Leo Boček Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Analytická geometrie, Ivan Bušek Matematika pro gymnázia, Posloupnosti a řady, Oldřich Odvárko Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Posloupnosti a řady, Oldřich Odvárko Matematika pro gymnázia, Komplexní čísla, Emil Calda Matematika pro gymnázia, Diferenciální a integrální počet, Dag Hrubý, Josef Kubát
Matematika pro gymnázia, Základní poznatky z matematiky, Ivan Bušek, Emil Calda - Matematika pro gymnázia, Rovnice a nerovnice, Jura Charvát, Jaroslav Zhouf, Leo Boček - Matematika pro gymnázia, Planimetrie, Eva Pomykalová - Matematika pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko - Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko - Matematika pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko - Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko - Matematika pro gymnázia, Stereometrie, Eva Pomykalová - Matematika pro gymnázia, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Emil Calda, Václav Dupač - Matematika pro gymnázia, Analytická geometrie, Milan Kočandrle, Leo Boček - Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Analytická geometrie, Ivan Bušek - Matematika pro gymnázia, Posloupnosti a řady, Oldřich Odvárko - Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Posloupnosti a řady, Oldřich Odvárko - Matematika pro gymnázia, Komplexní čísla, Emil Calda - Matematika pro gymnázia, Diferenciální a integrální počet, Dag Hrubý, Josef Kubát
Doporučená literatura:
Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Jindra Petáková Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, František Janeček Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku, Jaroslav Zhouf Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák Středoškolská matematika v úlohách I, Josef Polák Středoškolská matematika v úlohách II, Josef Polák Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Jindra Petáková - Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, František Janeček - Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku, Jaroslav Zhouf - Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák - Středoškolská matematika v úlohách I, Josef Polák - Středoškolská matematika v úlohách II, Josef Polák - Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy - Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Rozšiřující literatura:
Přehled užité matematiky I, Karel Rektorys Přehled užité matematiky II, Karel Rektorys Řešené maturitní úlohy z matematiky, Ivan Bušek Příklady k matematice I, Jura Charvát, Martin Hála, Zdeněk Šibrava, ČVUT Řešené příklady z matematické analýzy II, Jitka Kojecká, UP Olomouc
Přehled užité matematiky I, Karel Rektorys - Přehled užité matematiky II, Karel Rektorys - Řešené maturitní úlohy z matematiky, Ivan Bušek - Příklady k matematice I, Jura Charvát, Martin Hála, Zdeněk Šibrava, ČVUT - Řešené příklady z matematické analýzy II, Jitka Kojecká, UP Olomouc