Písemné práce

18.9.2014 6.J
5.11.2014 6.J
26.11.2014 6.J
11.12.2014 6.J
15.1.2015 6.J
----------
4.2.2015 6.J
4.3.2015 6.J
1.4.2015 6.J
30.4.2015 6.J
4.6.2015 6.J


Povinná literatura:
Matematika pro gymnázia, Rovnice a nerovnice, Jura Charvát, Jaroslav Zhouf, Leo Boček Matematika pro gymnázia, Planimetrie, Eva Pomykalová Matematika pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko Matematika pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko
Matematika pro gymnázia, Rovnice a nerovnice, Jura Charvát, Jaroslav Zhouf, Leo Boček - Matematika pro gymnázia, Planimetrie, Eva Pomykalová - Matematika pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko - Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Funkce, Oldřich Odvárko - Matematika pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko - Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Goniometrie, Oldřich Odvárko
Doporučená literatura:
Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Jindra Petáková Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, František Janeček Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák Středoškolská matematika v úlohách I, Josef Polák Středoškolská matematika v úlohách II, Josef Polák Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Jindra Petáková - Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, František Janeček - Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák - Středoškolská matematika v úlohách I, Josef Polák - Středoškolská matematika v úlohách II, Josef Polák - Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy - Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Rozšiřující literatura:
Přehled užité matematiky I, Karel Rektorys Přehled užité matematiky II, Karel Rektorys Řešené maturitní úlohy z matematiky, Ivan Bušek
Přehled užité matematiky I, Karel Rektorys - Přehled užité matematiky II, Karel Rektorys - Řešené maturitní úlohy z matematiky, Ivan Bušek -