Písemné práce

25.9.2015 7.J
23.10.2015 7.J
23.11.2015 7.J
14.12.2015 7.J
15.1.2016 7.J
----------
19.2.2016 7.J
21.3.2016 7.J
22.4.2016 7.J
13.5.2016 7.J
3.6.2016 7.J
22.6.2016 7.J


Povinná literatura:
Matematika pro gymnázia, Planimetrie, Eva Pomykalová
Matematika pro gymnázia, Planimetrie, Eva Pomykalová -
Doporučená literatura:
Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Jindra Petáková Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, František Janeček Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák Středoškolská matematika v úlohách I, Josef Polák Středoškolská matematika v úlohách II, Josef Polák Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Jindra Petáková - Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, František Janeček - Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák - Středoškolská matematika v úlohách I, Josef Polák - Středoškolská matematika v úlohách II, Josef Polák - Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy - Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Rozšiřující literatura:
Přehled užité matematiky I, Karel Rektorys Přehled užité matematiky II, Karel Rektorys Řešené maturitní úlohy z matematiky, Ivan Bušek
Přehled užité matematiky I, Karel Rektorys - Přehled užité matematiky II, Karel Rektorys - Řešené maturitní úlohy z matematiky, Ivan Bušek -