Deskriptivní geometrie

Studijní materiál:

Deskriptivní geometrie pro studenty GCHD

2018/2019
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2019

Rysy:
Rys č.1 (DG1) - Středová kolineace
Rys č.2 (DG1) - Průsečnice rovin v kótovaném promítání
Rys č.3 (DG1) - Vodorovná komunikace
Rys č.4 (DG1) - Mongeovo promítání
Rys č.5 (DG1) - Průnik trojúhelníků
Rys č.6 (DG1) - Kulová plocha
Rys č.7 (DG1) - Osvětlení válce
Rys č.8 (DG1) - Osvětlení kulové plochy
Rys č.9 (DG1) - Kosoúhlé promítání
Rys č.10 (DG1) - Pravidelný osmiboký hranol
Rys č.11 (DG1) - Osvětlení válce
Rys č.12 (DG1) - Průsečík přímky s trojúhelníkem
Rys č.13 (DG1) - Středové osvětlení

Rys č.1 (DG2) - Šroubovice v MP
Rys č.2 (DG2) - Šroubovice v KP
Rys č.3 (DG2) - Šroubovice v LP
Rys č.4 (DG2) - Rotační plocha ve VP
Rys č.5 (DG2) - Řez rotační plochy v MP
Rys č.6 (DG2) - Řez rotační plochy ve VP
Rys č.7 (DG2) - Kulová plocha v KP
Rys č.8 (DG2) - Řez rotačního elipsoidu v MP
Rys č.9 (DG2) - Rotační paraboloid ve VP
Rys č.10 (DG2) - Rotační hyperboloid ve VP
Rys č.11 (DG2) - Řez dvojdílného hyperboloidu v MP
Rys č.12 (DG2) - Křížová klenba
Rys č.13 (DG2) - Rotační hyperboloid – přímková plocha

Tabulka - vzor povinné popisové tabulky, která je součástí rysu
Vzorový rys

2017/2018
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2018

Rysy:
Rys č.1 (DG1) - Středová kolineace
Rys č.2 (DG1) - Průsečnice rovin v kótovaném promítání
Rys č.3 (DG1) - Vodorovná komunikace
Rys č.4 (DG1) - Mongeovo promítání

2016/2017
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2017

Rysy:
Rys č.1 (DG2) - Šroubovice v MP
Rys č.2 (DG2) - Šroubovice v KP
Rys č.3 (DG2) - Šroubovice v LP
Rys č.4 (DG2) - Rotační plocha ve VP
Rys č.5 (DG2) - Řez rotační plochy v MP
Rys č.6 (DG2) - Řez rotační plochy ve VP
Rys č.7 (DG2) - Řez rotační plochy v MP
Rys č.8 (DG2) - Kulová plocha v KP
Rys č.9 (DG2) - Řez rotačního elipsoidu v MP
Rys č.10 (DG2) - Rotační hyperboloid ve VP
Rys č.11 (DG2) - Křížová klenba
Rys č.12 (DG2) - Rotační hyperboloid – přímková plocha
Rys č.13 (DG2) - Štramberská trúba
Rys č.14 (DG2) - Montpellierský oblouk
Rys č.15 (DG2) - Kruhový přímkový konoid
Rys č.16 (DG2) - Šroubová plocha
Rys č.17 (DG2) - Kulová plocha v KP
Rys č.18 (DG2) - Pravidelný čtyřboký jehlan v PA

2015/2016
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2016

Rysy:
Rys č.1 (DG1) - Středová kolineace
Rys č.2 (DG1) - Průsečnice rovin v kótovaném promítání
Rys č.3 (DG1) - Vodorovná komunikace
Rys č.4 (DG1) - Mongeovo promítání
Rys č.5 (DG1) - Průnik trojúhelníků
Rys č.6 (DG1) - Kulová plocha
Rys č.7 (DG1) - Osvětlení válce
Rys č.8 (DG1) - Osvětlení kulové plochy
Rys č.9 (DG1) - Kosoúhlé promítání
Rys č.10 (DG1) - Pravidelný osmiboký hranol
Rys č.11 (DG1) - Průsečík přímky s trojúhelníkem
Rys č.12 (DG1) - Osvětlení válce
Rys č.13 (DG1) - Průnik hranolů
Rys č.14 (DG1) - Řez hranolu
Rys č.15 (DG1) - Pravoúhlá axonometrie
Rys č.16 (DG1) - Vázaná metoda
Rys č.17 (DG1) - Volná metoda
Rys č.18 (DG1) - Objekt v lineární perspektivě
Rys č.19 (DG1) - Sí v interiéru
Rys č.20 (DG1) - Válec v lineární perspektivě
Rys č.21 (DG1) - Kruhový a parabolický oblouk
Rys č.22 (DG1) - Zrcadlení
Rys č.23 (DG1) - Osvětlení v lineární perspektivě
Rys č.24 (DG1) - Středové osvětlení
Rys č.25 (DG1) - Lineární perspektiva exteriéru
Rys č.26 (DG1) - Elipsa

Rys č.1 (DG2) - Šroubovice
Rys č.2 (DG2) - Meridián rotační plochy
Rys č.3 (DG2) - Řez rotační plochy
Rys č.4 (DG2) - Rotační hyperboloid - přímková plocha
Rys č.5 (DG2) - Přímý kruhový konoid
Rys č.6 (DG2) - Šroubová plocha

2014/2015
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2015

Rysy:
Rys č.1 (DG1) - Středová kolineace
Rys č.2 (DG1) - Vodorovná komunikace
Rys č.3 (DG1) - Kulová plocha
Rys č.4 (DG1) - Pravidelný osmiboký hranol
Rys č.5 (DG1) - Lineární perspektiva - vázaná metoda
Rys č.6 (DG1) - Sí v interiéru
Rys č.7 (DG1) - Lineární perspektiva - zrcadlení
Rys č.8 (DG1) - Lineární perspektiva - osvětlení

Rys č.1 (DG2) - Šroubovice
Rys č.2 (DG2) - Rotační těleso
Rys č.3 (DG2) - Řez rotačního elipsoidu
Rys č.4 (DG2) - Přímková plocha
Rys č.5 (DG2) - Šroubová plocha - schodiště

2013/2014
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2014

Rysy:
Rys č.1 (DG1) - Středová kolineace
Rys č.2 (DG1) - Učebna
Rys č.3 (DG1) - Budova
Rys č.4 (DG1) - Průnik hranolů
Rys č.5 (DG1) - Sí v interiéru
Rys č.6 (DG1) - Kruhový a parabolický oblouk
Rys č.7 (DG1) - Lineární perspektiva exteriéru
Rys č.8 (DG1) - Vizualizace - exteriér

Rys č.1 (DG2) - Šroubovice
Rys č.2 (DG2) - Průnik rotačních ploch
Rys č.3 (DG2) - Rotační těleso
Rys č.4 (DG2) - Rotační hyperboloid
Rys č.5 (DG2) - Šroubová plocha - schodiště
Rys č.6 (DG2) - Přímková plocha

2012/2013
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2013

Rysy:
Rys č.1 (DG1) - Vodorovná komunikace
Rys č.2 (DG1) - Průnik trojúhelníků
Rys č.3 (DG1) - Ortografická projekce
Rys č.4 (DG1) - Řez hranolu
bonusRys č.5 (DG1) - Osvětlení hranolu
bonusRys č.6 (DG1) - Hranol v axonometrii
Rys č.7 (DG1) - Lineární perspektiva exteriéru
Rys č.8 (DG1) - Skupina objektů
Rys č.9 (DG1) - Vizualizace - exteriér
Rys č.10 (DG1) - Lineární perspektiva interiéru
Rys č.11 (DG1) - Vizualizace - interiér

Rys č.1 (DG2) - Meridián rotační plochy
Rys č.2 (DG2) - Řez rotační plochy
Rys č.3 (DG2) - Rotační hyperboloid
Rys č.4 (DG2) - Elektrárna
Rys č.5 (DG2) - Parabolický konoid
Rys č.6 (DG2) - Šroubová plocha
Rys č.7 (DG2) - Parabolický konoid - vizualizace
Rys č.8 (DG2) - Šroubová plocha - vizualizace

2011/2012
DGmaturita
Ročníkové práce - Studentská konference 2012

Rysy:
Rys č.1 (DG1) - Úprava terénu
Rys č.2 (DG1) - Osvětlení válce
Rys č.3 (DG1) - Pravidelný 6-boký jehlan
Rys č.4 (DG1) - Perspektiva oblouku
Rys č.5 (DG1) - Zrcadlení v lineární perspektivě

Rys č.1 (DG2) - Rotační plocha
Rys č.2 (DG2) - Řez rotační plochy
Rys č.3 (DG2) - Elektrárna
Rys č.4 (DG2) - Přímková plocha

2010/2011
Rysy:
Rys č.1 - Zakřivený profil
Rys č.2 - Průnik trojúhelníků
Rys č.3 - Kulová plocha
Rys č.4 - Perspektiva oblouku
Rys č.5 - Zrcadlení v lineární perspektivě


Doporučená literatura:
Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních, Ján Korch, Katarína Mészárosová, Bohdana Musálková Deskriptivní geometrie II pro 2. ročník SPŠ stavebních, Bohdana Musálková Deskriptivní geometrie I., Alois Urban Deskriptivní geometrie II., Alois Urban Deskriptivní geometrie pro II. a III. ročník SVVŠ, Michal Harant, Oldřich Lanta, Miroslav Menšík, Alois Urban Konstruktivní geometrie, Jaroslav Černý, Milada Kočandrlová
Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních, Ján Korch, Katarína Mészárosová, Bohdana Musálková - Deskriptivní geometrie II pro 2. ročník SPŠ stavebních, Bohdana Musálková - Deskriptivní geometrie I., Alois Urban - Deskriptivní geometrie II., Alois Urban - Deskriptivní geometrie pro II. a III. ročník SVVŠ, Michal Harant, Oldřich Lanta, Miroslav Menšík, Alois Urban - Konstruktivní geometrie, Jaroslav Černý, Milada Kočandrlová