STUDENTSKÁ KONFERENCE 2015 - DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
17.3.2015 Gymnázium Ch. Dopplera, Praha

Martin Bouček - Tříúběžníková perspektiva
Jiří Koucký - Aplikace lineární perspektivy
Lucie Kocourkova - Polopravidelné mnohostěny
Barbora Mrázová - Konstruktivní fotogrammetrie

SEZNAM TÉMAT ROČNÍKOVÝCH PRACÍ V SEMINÁŘI DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Martin Bouček Tříúběžníková perspektiva
Jiří Koucký Aplikace lineární perspektivy
Lucie Kocourková Polopravidelné mnohostěny
Barbora Mrázová Konstruktivní fotogrammetrie