STUDENTSKÁ KONFERENCE 2016 - DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
8.3.2016 Gymnázium Ch. Dopplera, Praha

Ester Sgallová - Důkazy vybraných geometrických konstrukcí
Michal Drašnar - Teoretické řešení střech
Martin Hanuš - Technické osvětlení
Jakub Sýkora - Aplikace lineární perspektivy

SEZNAM TÉMAT ROČNÍKOVÝCH PRACÍ V SEMINÁŘI DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Ester SgallováDůkazy vybraných geometrických konstrukcí
Michal DrašnarTeoretické řešení střech
Martin HanušTechnické osvětlení
Jakub SýkoraAplikace lineární perspektivy